Vodohran

Vodohran se uporablja za zbiranje vode. Voda se običajno steka iz zajetja preko cevovoda v vodohran. Prostornina vodohrana mora zadostovati za dnevno količino porabljene vode. Izdelujemo več tipov vodohranov.

Vodohran

1387 KB

prenesi

VH TIP

414 KB

prenesi

VH TIP 1

899 KB

prenesi

VH TIP 2

199 KB

prenesi