Poliester izdelki so naše področje.

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec poliester izdelkov ter izdelkov za izgradnjo komunalne infrastrukture. Nudimo tudi storitve, kot so razne sanacije, montaže, zagoni ter projektne rešitve.

O podjetju

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec proizvodov za izgradnjo komunalne infrastrukture (čistilne naprave, cisterne za vode, cisterne za kemikalije, lovilci olja in lovilci maščob, črpališča, greznice, jaški, vodohrani,...). V prodajni program spadajo tudi cisterne za ladje/barke (italijanski trg), nadzemne in prevozne cisterne (nemški trg), deli iz poliestra za program marin, premaz proti pokanju in za označevanje lesa (woodpol), vrata za delovne stroje (nemški trg) ter razni proizvodi po naročilu.

Izdelki za izgradnjo komunalne infrastrukture
• Cisterne za deževnico in pitno vodo
• Cisterne za tehnološke vode iz proizvodnih procesov
• Cisterne za kemikalije (enoplaščne in dvoplaščne)
• Lovilci olj in lovilci maščob
• Črpališča - ponujamo strojne in elektro inštalacije
pumping stations
• Čistilne naprave - izvajamo tudi inženiring na velikih čistilnih napravah
• Vodohrani
• Posode za vzdrževanje cestne infrastrukture (hranilniki, mešalne naprave, posode za pesek)
• Greznice

POSLANSTVO
•Okolje spreminjamo na bolje

VIZIJA
Zanesljiv partner tehnoloških rešitev komunalne infrastrukture in proizvodnje GRP izdelkov za trajnostno ozaveščene uporabnike.

 VREDNOTE
• Timsko delovanje
• Nenehno izboljševanje
• Podjetno delovanje
• Odgovorno in partnersko delovanje
• Izvirno in ustvarjalno delovanje
• Odkrito in spoštljivo komuniciranje

Komunalna infrastruktura

Poliester izdelki

Reference

Kontakt

Tehnologije proizvodnje

Strojno navijanje

Postopek izdelave poliester cevi. Izvaja se po mokrem postopku na delovnem stroju, ki omogoča navijanje steklene armature ( roving nitk, tkanin,..) z dodajanjem različnih poliestrskih smol. Po utrjevanju se cevi mehansko odstranijo s stroja in razkalupijo na snemalni napravi.

Ročni laminat

Pri svojem delu uporabljamo različne tehnologije proizvodnje, kot so strojno navijanje, ročni laminat, spray up, vakuum, infuzija. Nudimo pa tudi storitve, kot so razne sanacije, montaže, zagoni ter projektne rešitve.

Spray up

Postopek istočasnega brizganja različnih poliester smol in steklene armature. Ta postopek omogoča postopno sočasno nabrizgavanje poliester smole in sekanih steklenih vlaken do želene debeline izdelka.

Vakuum

Postopek predelave različnih poliestrskih smol in steklenih armatur v dvostranskem orodju, ki je hermetično zaprt s pomočjo vakuuma. Pri tem postopku se steklena armatura na suho naloži na kalup, orodje se hermetično zapre in s pomočjo vakuuma inicira poliester smola. Po utrjevanju se orodje odpre, izdelek se razkalupi in gre v nadaljnjo obdelavo.

Infuzija

Postopek predelave različnih poliestrskih smol in steklenih armatur v enostranskem orodju, ki ga zapremo s pomočjo folije in vakuuma. Pri tem postopku se steklena armatura na suho naloži na kalup, orodje se hermetično zapre s pomočjo folije in inicira poliester smola s pomočjo vakuuma. Po utrjevanju se orodje odpre, izdelek se razkalupi in gre v nadaljnjo obdelavo. Postopek vakuuma in infuzije je prijaznejši tako za delovno kot tudi za življenjsko okolje.

CNC rezkanje modelov

Obrez in izdelava izvrtin na poliester izdelkih in izdelava modelov.

Projekti in storitve

MONTAŽE IN ZAGONI

Montaža podaljškov vstopnih odprtin na čistilni napravi Podgrad

PROJEKTNE REŠITVE IN IZVEDBA

Sanacija 2. lužilnega sistema "na ključ" objekt Acroni (december 2016 - januar 2017)

SANACIJE IN VZDRŽEVANJE BAZENOV IN KOMPOZITNIH POSOD

Sanacija bazena OŠ Toneta Čufarja
composite containers. In this project we also repaired the basin in the elementary school Tone Čufar.