Komunalna infrastruktura

Industrijske čistilne naprave AQUAREG NANOFIX

Čistilne naprave SBR REG

Cisterne za vodo

Gravitacijski lovilci olj

Lovilci maščob

Integrirane čistilne naprave

Vzdrževanje cestne infrastrukture

Jaški

AQUAREG BYPASS-lovilci olj s koalescentnim filtrom

AQUAREG NG - lovilci olj s koalescentnim filtrom

Črpališča

Hišna črpališča

Greznice

Cisterne za kemikalije

Vodohran

Woodpol-premaz proti pokanju in za označevanje lesa