Woodpol-premaz proti pokanju in za označevanje lesa

WOODPOL M

Namen: Preprečuje pokanje lesa na čelih zaradi prehitrega sušenja, tako pri naravnem, kot tudi umetnem sušenju.

Uporaba: Woodpol M se uporablja za rezan les, razne polizdelke v mizarski industriji in obrti, hlodovino na gozdarskih skladiščih,...

WOODPOL O

Namen: Za označevanje lesa (delno pa tudi za preprečevanje pokanja). Uporaba: Woodpol O se uporablja za označevanje lesa pri skladiščenju ter transportu na večjih razdaljah (železniški in pomorski transport).

WOODPOL S

Namen: Woodpol S je disperzijski premaz, ki se uporablja predvsem za označevanje (šabloniranje) lesa kateremu želimo povsem prekriti strukturo lesa.