Hišna črpališča

Odpadne vode iz stanovanjske hiše se zbirajo v jašku. Ko odpadna voda v jašku doseže določeno količino jo centrifugalna črpalka prečrpa v kanalizacijski sistem. Poleg nivojskega stikala za vklop črpalke je lahko nameščeno še nivojsko stikalo, ki opozori na zvišan nivo odpadne vode. Posebni sekalni rotor črpalke preprečuje, da bi prišlo do zamašitve črpalke in tlačnega cevovoda. Protipovratni ventil na tlačnem cevovodu pa preprečuje, da bi prečrpana voda v tlačnem cevovodu stekla nazaj v jašek. Zaporni ventil na tlačnem cevovodu je v primeru okvare potrebno zapreti in izvleči črpalko. Montaža in demontaža črpalke sta zelo enostavni in hitri. V primeru, da je tlačni cevovod zelo kratek, protipovratni in zaporni ventil nista potrebna.

Hišna črpališča

471 KB

prenesi

Hišno črpališče fi 800 povozno

357 KB

prenesi

Hišno črpališče fi 1000 povozno

357 KB

prenesi

Hišno črpališče fi 1000 nepovozno

307 KB

prenesi

Hišno črpališče fi 1000 - dve črpalki

250 KB

prenesi