Lovilci maščob

Lovilci maščob se uporabljajo v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd. Lovilec maščob ustreza zahtevam SIST EN 1825-1.

Lovilci maščob

592 KB

prenesi

LM NV 2

377 KB

prenesi

LM NV 4

379 KB

prenesi

LM NV 6

379 KB

prenesi

LM NV 7

380 KB

prenesi

LM NV 10

370 KB

prenesi

LM NV 15

331 KB

prenesi

LM NV 20

330 KB

prenesi

LM NV 25

330 KB

prenesi