Črpališča

Pri gradnji kanalizacijskih sistemov se za prečrpavanje odpadnih vod v sistem vključijo črpališča. Odpadno vodo je v sistemih potrebno prečrpavati zaradi izenačevanja višinskih razlik. Črpališča so namenjena prečrpavanju odpadnih komunalnih voda.

Črpališča

471 KB

prenesi

Črpališče - betonsko dno

888 KB

prenesi

Črpališče - betonsko dno, brez vstopne odprtine

994 KB

prenesi

Črpališča
471 KB
prenesi

Pumping station – concrete bottom
888 KB
prenesi

Črpališče - betonsko dno, brez vstopne odprtine
994 KB
prenesi