Jaški

Jaški se uporabljajo v kanalizacijskih sistemih za gravitacijsko odvajanje vod iz stanovanjskih hiš, naselij in mest za meteorne vode in odpadne vode iz industrijskih obratov.

Vodomerni jašek

367 KB

prenesi

Standardni jašek

315 KB

prenesi

Armaturni jašek

323 KB

prenesi

Hišni jašek

309 KB

prenesi

Jašek za mešani sistem

305 KB

prenesi

Kaskadni jašek

330 KB

prenesi

Sedlasti jašek

299 KB

prenesi

Umirjevalni jašek

316 KB

prenesi

Požiralnik/peskolov

298 KB

prenesi